Gasanlæg

Gasanlæg

NPS’ leverancer til tankanlæg med biogas og naturgas inkluderer CNG-dispenser, betalings- og kortterminaler samt backoffice-systemer. Derudover tilbydes overvågning og service.

Terminaler og backoffice-systemer bliver udviklet og produceret på vores hovedkontor i Odense, og CNG-dispenserne udvikles og produceres hos vores datterselskab NPS Service i Falkenberg, Sverige.

Leverancer omfatter:

  • CNG dispenser STD11
  • PaySys- og LocSys-terminaler
  • NetFuel og WebFuel

NPS er førende leverandør af disse produkter i Skandinavien og er ved at etablere sig på det øvrige europæiske marked.