Tank- og servicestationer

Tank- og servicestationer

Vi leverer komplette betalings- og overvågningsløsninger til brændstofanlæg i alle størrelser. Referencerne omfatter mere end 3500 installationer i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Island, Grønland og Frankrig. Løsningerne omfatter

  • PaySys-betalingsautomater (MID-, EMV- og PCI-godkendte)
  • LocSys-registreringsautomater til lukkede brændstofanlæg (fx havne, bus- og truckanlæg)
  • NetFuel og WebFuel backend-løsninger for effektiv administration af komplette stationsnetværk såvel som individuelle anlæg og automater
  • Interface, styring og overvågning af forpladsudstyr som fx brændstofpumper, prisskilte, niveaumålingsudstyr, bilvaskeanlæg, olieudskillere, dobbeltvæggede tankalarmer, nødstop mv.
  • Fjernovervågning af brændstofænlæg, betalingsautomater og alt tilsluttet forpladsudstyr inkl. kameraer
  • CNG-dispensere til gasanlæg
  • Tatsuno-brændstofpumper, der har ry for at være blandt markedets mest pålidelige og driftssikre brændstofpumper