LKAB

LKAB

Langt op i det nordlige Sverige ved Kiruna findes nogle af verdens største jernmalmminer. Her har LKAB siden starten i 1890 udvundet og leveret jernmalm til det globale stålmarked. LKAB’s produktion af jernmalm er 26,9 million tons pr. år, hvilket svarer til ca. 80 % af den samlede europæiske produktion.

Til LKAB’s miner i Nordsverige har NPS leveret terminaler og NetFuel (som backend-system) til alle de underjordiske og overjordiske tankanlæg.  I dag er der ca. 55 tankanlæg i minerne.

Yderligere har NPS leveret Tatsuno-standere til LKAB.