Overvågning og teknisk support

Overvågning og teknisk support

Overvågning og teknisk support leveres fra vores servicecenter i Odense.

Vores overvågningskoncept er med til at sikre, at vores kunder har maksimal oppetid på deres tank- og vaskeanlæg. I servicecenteret overvåges tank- og vaskeanlæggene alle ugens dage fra kl. 7.30 til kl. 22.00.

Overvågningen omfatter bl.a.:
• Overvågning og diagnosticering af alarmer fra terminaler, standere, I/O og andet forpladsudstyr
• Visuel overvågning via kameraer
• Aktion på alarmer og hændelser, bl.a. initiering af tilkald
• Besked til terminalernes skærme ved fejl og nedbrud
• Åbne og lukke standere, terminaler, vaskemaskiner m.m.
• Reset af forpladsudstyr
• Notifikation ved fejl og nedbrud
• Perioderapportering til olieselskaber, stationsejere eller servicevirksomheder

2nd level teknisk support ydes til olieselskaber, stationsejere, samarbejdspartner samt tredjeparts-servicevirksomheder i vores normale arbejdstid.