PayManager til WashCAT

PayManager til WashCAT

PayManager er et webbaseret backend-system til drift, overvågning og administration af WashCAT-terminalløsninger.

PayManager har en lang række tekniske og administrative funktioner og derfor er målgruppen både teknikere, administrativt personale i økonomiafdelingen, ledelsen samt NPS’ tekniske support- og udviklingsafdeling. Løsningen giver bl.a. mulighed for opsætning, overvågning og administration af:

  • Lokationer
  • Terminaler
  • Transaktioner
  • Afstemninger
  • Priser
  • Alarmer og logs
  • Rapporter
  • Eksport af data til tredjeparts-systemer
  • Tekniske konfigurationer
  • Softwareopdateringer

Løsningen er udført i responsivt design, så brugergrænsefladen tilpasser sig i forhold til om der arbejdes på PC, tablet eller mobil.